Vásárlói tájékoztatás

 1. Az elektronikus szerződéskötés lépései

Vevő és Eladó között az elektronikus szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben Vevő a kiválasztott terméket a “kosárba rakom” gomb aktiválását követően a “kosár megtekintés” gombra kattintva követi a “tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával a vásárlás véglegesítésének lépéseit, azaz megadja a számlázási és szállítási adatokat, kiválasztja a fizetés módját, elfogadja az adás-vételi szerződés tartalmát. A szerződéskötés a “megrendelés elküldése” gomb lenyomását követően a megrendelés folyamán megadott e-mail címre megküldött visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre.

FIGYELEM!

A www.hobalanc.hu/penztar oldalon található “megrendelés elküldése” gomb lenyomása FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉSNEK minősül!

Az adásvételi szerződés és a vásárlói tájékoztató kinyomtatásának technikai feltételei és lépései:

 • A tartalom kijelölése Ctrl+C gombok egyidejű lenyomásával
 • Windows Office Microsoft Word megnyitása
 • Ctrl+V gombok egyidejű lenyomása
 • File menüpontban, nyomtatás parancs kiválasztása

Vevő írásos kérése (info@hobalanc.hu e-mail címre megküldött levélben) esetén Eladó elpostázza Vevőnek a megadott címre a nyomtatott adásvételi szerződést és vásárlói tájékoztatót.

2. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az elektronikus szerződés létrejöttét követően amennyiben Vevő adatbeviteli hibát észlel köteles haladéktalanul írásban értesíteni Eladót az info@hobalanc.hu e-mail címen.

3. A megkötött szerződés hozzáférhetősége

A megkötött szerződést Eladó a webáruház által automatikusan generált megrendelő azonosító számmal iktatja és utólagosan hozzáférhetővé teszi Vevő számára.

4. A szerződéskötés lehetséges nyelvei

A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar.

5. Panaszkezelési módról szóló tájékoztatás

Eladó kifejezett törekvése mindennemű panasz, vita békés úton történő rendezése. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető testület
 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli út 1.
 • Tel: 00 36 46 501-091; 00 36 46 501-870
 • fax: 00 36 46 501-099
 • e-mail: bekeltetes@bokik.hu
 • honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Továbbá Vevőnek lehetősége van bejelentést tenni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal, Miskolci Járási Hivatala; Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályán (3530 Miskolc, Meggyesalja út 12. Telefon: 36-46-506-071; e-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu) amennyiben Eladó tekintetében jogsértő magatartást észlel különös tekintettel az alábbi jogszabályok tekintetében:

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
 • fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete

illetve a fentiekben megjelölt jogszabályok mindenkori hatályos módosításának tekintetében.

6. Online vitarendezési platformról szóló tájékoztatás

Panaszkezeléshez Vevő alkalmazhatja az online vitarendezési platformot, melynek magyar nyelvű felületét ide kattintva érhet el.

7. Fogyasztót megillető szavatossági jogok

Vevőt a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvben rögzített szavatossági jogok gyakorlása illeti meg.

Vevőt a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről; Hatodik könyv a kötelmi jogról 6:159 § (2) bekezdése szerint négyféle úgynevezett szavatossági jog illeti meg:

 • kijavítás
 • kicserélés
 • árleszállítás
 • szerződéstől való elállás.

Eladó biztosítja a hatályos jogszabálynak megfelelő esetben Vevő szavatossági jogának gyakorlását.

8. Tárhely szolgáltatójának adatai

Intrex-Hosting Kft

8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 49/4.

Vásárlói tájékoztatás

Comments are closed.